Now showing items 58-77 of 137

  • Kedudukan Wakil Rakyat dalam Sistem Berpalimen di Malaysia 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2018)
   Peranan wakil rakyat sangat penting dalam negara dan perlu difahami secara mendalam bagi mengelak kekeliruan. Pada asasnya, ia memainkan pelbagai tanggungjawab demi memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat dalam kawasan yang ...
  • Kejuruteraan Konkrit 

   Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Mohammad Tarmizi, Selimin; Abu Bakar, Mohamad Diah; Wan Mohd Sabki, Wan Omar; Norlia, Mohamad Ibrahim; Roshazita, Che Mat (Penerbit UniMAP, 2010)
   Kejuruteraan konkrit merupakan sebuah buku yang membincangkan secara mudah mengenai pengenalan, prinsip-prinsip dan amalanteknologi konkrit masa kini. Buku ini meliputi pelbagai bacaan serta memberikan asas menyeluruh bagi ...
  • Kepimpinan Politik di Malaysia: Memahami Peranan Wakil Rakya 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini menjelaskan dengan lebih terperinci setiap tanggungjawab wakil rakyat, sama ada dari segi tanggungjawab parlimentari, tanggungjawab konstituensi dan tanggungjawab kepada parti politik. Buku ini juga memuatkan ...
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Tunku Salha, Tunku Ahmad (Penerbit UniMAP, 2010)
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Faridah, Wahab; Norazam, Abd Rashid; Rusnani, Omar (Penerbit UniMAP, 2009)
   Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat ...
  • Keusahawan Islam : Perspektif dan Alternatif 

   Suhairimi, Adbullah; Ku Halim, Ku Ariffin (Penerbit UniMAP, 2012)
   Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara ...
  • Keusahawanan Inovasi dan Perniagaan 

   Suhairimi, Abdullah; Ku Halim. Ku Ariffin; Julinawati, Suanda; Ahmad Zulhusny, Rozali; Mohd Mizan, Mohammad Aslam; Azizi, Halipah; Abdul Jalil. Ramli; Azlini, Hassan (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku ini dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang ilmu keusahawanan, kemahiran tentang usahawan berjaya, bagaimana membina rancangan perniagaan di samping ilmu asas tentang kepentingan inovasi dalam disiplin keusahawanan. ...
  • Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor 

   Anon (Penerbit UniMAP, 2006)
   Buku Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) terdiri daripada empat siri ucaptama tahunan rektor. Ucaptama 2014 mengemukakan tema “Bersama Membangunkan Sebuah Universiti” ...
  • Kumpulan Cerpen: Dan Aku Mengerti Juga 

   Nazel Hashim, Mohamad (Penerbit UniMAP, 2018)
   Kumpulan Cerpen: Dan Aku Mengerti Juga merupakan himpunan 29 buah cerpen yang ditulis pada tahun 1981 hingga tahun 1992 yang pernah diterbitkan di dalam beberapa buah kumpulan cerpen pada tahun-tahun ‘80an dan ‘90an. ...
  • Leadership in the Transformation of Asia: Opportunities and Challenges 

   Salleh, Abdul Rashid (Editor); Zuraidah, Mohd Zain (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   The 12th Asian University Presidents Forum (AUPF), organized by Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) and the Malaysian Higher Educational Leadership Academy (AKEPT) was held in October 2013 in Malaysia. So as to ensure the ...
  • Logam Bukan Ferus 

   Ruhiyuddin, Mohd Zaki; Faizul, Che Pa; Murizam, Darus; Mohd Arif Anuar, Mohd Salleh (Penerbit UniMAP, 2012)
   Umum mengetahui kepentingan bahan logam dalam kehidupan manusia seharian. Walaubagaimanapun, tidak ramai yang mempunyai pemahaman jelas berkaitan dengan bahan ini. Situasi ini mengilhamkan para penulis untuk menghasilkan ...
  • Logam Ferus 

   Murizam, Darus; Ruhiyudin, Mohd Zaki; Faizal, Che Pa; Mohd Anuar, Mohd Salleh (Penerbit UniMAP, 2011)
   Logam ferus adalah kumpulan logam dengan komposisi utamanya terdiri daripada bahan logam besi. Pengetahuan berkaitan bahan ini dapat membantu kita menghasilkan produk yang lebih berkualiti serta mengoptimakan penggunaan ...
  • The Malaysian Look East Policy: A Public Policy Perspective 

   Zainul Ariff, Hussain (Penerbit UniMAP, 2011)
   The Malaysian Look East Policy: A Public Policy Perspective is a useful guide to the economic, politic and social matters of Malaysia. The uniquely challenging rubrics of society in Malaysia require a delicate but dynamic ...
  • Measuring Up (Or Down?) : How the Best of Intentions Lead to Undesirable Consequences 

   Zuraidah, Mohd Zain (Penerbit UniMAP, 2012)
   The act of measuring and the use of good data to represent the standing of otherwise abstract positions are important. Quality gurus use them in their deliberations regarding what constituted ‘quality’ and what did not. ...
  • Media dan Khalayak : Interaktiviti dan Impak 

   Mohd Helmi, A.Rahim (Editor); Wan Amizah, Wan Mahmud (Editor); Maizatul Haizan, Mahbob (Editor) (Penerbit UniMAP, 2018)
   Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak adalah penulisan ilmiah yang padat dengan maklumat dan pengetahuan yang dapat dirujuk dalam konteks bidang komunikasi. Buku ini memuatkan 10 topik yang mengupas isu-isu yang ...
  • Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor); Huzili, Hussin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2015)
   Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera merupakan Siri Diges Kemanusiaan yang menghimpunkan artikel-artikel mengenai isu-isu berkaitan bidang kemanusiaan. Fokus utama buku ini adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab ...
  • Membina Blog Pemasaran 

   Zulaikha, Jamaluddin; Wan Hussain, Wan Ishak (Penerbit UniMAP, 2014)
   Blog merupakan salah satu medium komunikasi yang terkenal abad ini. Blog bukan sahaja berfungsi sebagai medium komunikasi sosial tetapi juga media bagi perkongsian maklumat dan pengetahuan. Sejajar dengan fungsi dan kesan ...
  • Metal-Matrix Composites : Structural and Bio-Medical Applications 

   Shamsul Baharin, Jamaludin, Professor Dr. (Penerbit UniMAP, 2013)
   For centuries, composite materials have been important for use in engineering applications.The existence of composites is due to human efforts to improve the properties of materials for specific uses. Composites can be ...
  • Metallurgist’s Pocket Book 

   Kamarudin, Hussin; Mohd Ichwan, Nasution; Shamsul Baharin, Jamaludin; Che Mohd Ruzaidi, Ghazali; Khairel Rafezi, Ahmad; Mohd Fitri, Mihd Wahid (Penerbit UniMAP, 2011)
   Metallurgist's Pocket Book is a handy reference book that can be used by undergraduate students of materials engineering and metallurgy, as well as the diploma students of metallurgy. This book contains descriptions of ...