Now showing items 89-108 of 142

  • Pantun Pak Nazel Rangkap Di surat, Maksud Tersirat 

   Nazel Hashim Mohamad (Penerbit UniMAP, 2019)
   Buku Pantun Pak Nazel: Rangkap Disurat Maksud Tersirat memuatkan 1508 rangkap pantun . Kehadiran karya Pantun Pak Nazel: Rangkap Disurat Maksud Tersirat ini tidak jauh bezanya daripada karya-karya pantun yang terdahulu ...
  • Pantun Pak Nazel Sejujur Kata Seikhlas Hati 

   Nazel Hashim, Mohamad (Penerbit UniMAP, 2017)
   Sejujur Kata Seikhlas Hati yang menghimpunkan 1561 rangkap pantun ini merupakan hasil karya asli Nazel Hashim Mohamad. Ia dibahagikan kepada lima bahagian, iaitu Pantun Pendahulu, Perkara Am, Perkara Khusus, Pantun Pelbagai ...
  • Pantun Pak Nazel: Kedinamikan pantun Melayu 

   Nazel Hashim, Mohamad (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2022)
   PANTUN telah wujud dalam masyarakat Malayu di Nusantara ini sejak berzaman. Ia adalah satu daripada sekian banyak genre dalam sastera, dan ia hanya terdapat dalam dunia Melayu. Ini sesuatu yang membanggakan, sehingga ada ...
  • Pemodelan Maklumat Bangunan : Aplikasi dan Amalan 

   Zul-Atfi, Ismail (Penerbit UniMAP, 2017)
   Masalah utama penyelenggaraan bangunan konkrit pra-tuang (KP) adalah tiada integrasi di antara proses pengenalpastian, penilaian, perancangan dan pelaksanaan. Ini mendatangkan masalah di dalam pemindahan maklumat terutama ...
  • Pemprosesan Polimer Termoset 

   Luqman, Musa; Rozyanti, Rahman; Muthmirah, Ibrahim; Nur Firdaus, Mohamed Yusof (Penerbit UniMAP, 2014)
   Buku Pemprosesan Polimer Termoset membicarakan beberapa asas pemprosesan polimer termoset. Ia meliputi beberapa aspek seperti konsep dan prinsip-prinsip dalam proses pelapisan tangan, pelapisan semburan, belitan filamen, ...
  • Pengenalan Bahan Komposit 

   Khairel Rafezi, Ahmad; Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Che Mohd Ruzaidi, Ghazali; Shamsul Baharin, Jamaluddin; Mohamed Faisol, Mohamed Nor; Alida, Abdullah (Penerbit UniMAP, 2011)
   Bahan komposit ialah satu bahan kejuruteraan yang juga dikenali sebagai ‘Bahan Termaju’ dan penggunaannya semakin meluas pada masa kini. Perkara-perkara asas seperti jenis, sifat, kaedah penghasilan dan contoh aplikasi ...
  • Pengenalan Kepada Pemprosesan Fizikal Mineral 

   Shahrizam, Saad; Faizul, Che Pa; Abdullah, Chik; Mohamed Faisal, Mohamed Noor (Penerbit UniMAP, 2013)
   Umum mengetahui kepentingan mineral dan logam dalam kehidupan manusia seharian. Walau bagaimanapun, tidak ramai yang mempunyai pemahaman jelas berkaitan dengan pemprosesan peringkat awal bahan ini. Situasi ini mengilhamkan ...
  • Pengenalan Kepada Ujian Bahan Tanpa Musnah 

   Mohd Arif Anuar, Mohd Salleh; Khairel Rafezi, Ahmad; Dewi Suriani, Che Halin; Siti Hawa, Mohd Salleh; Muhammad Hafiz, Zan @ Hazizi (Penerbit UniMAP, 2012)
   Pengenalan Kepada Ujian Bahan Tanpa Musnah merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting dalam ujian tanpa musnah. Ia meliputi kebanyakan kaedah ujian tanpa musnah yang sering digunakan di ...
  • Pengenalan Pemprosesan Termoplastik 

   Sinar Azuria, Adnan; Che Mohd Ruzaidi, Ghazali; Yusrina, Mat Daud; Muthmirah, Ibrahim (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku Pengenalan Pemprosesan Termoplastik membicarakan beberapa asas pemprosesan dalam bidang polimer. Buku ini lebih memberikan tumpuan kepada beberapa pemprosesan termoplastik yang penting dalam bidang polimer. Objektif ...
  • Pengurusan dan Penawaran Sumber Maklumat Elektronik 

   Mazmin, Mat Akhir; Foyziah, Ahmad Nasuruddin (Penerbit UniMAP, 2010)
   Saya terpanggil untuk berkongsi perkembangan mengenai koleksi sumber maklumat elektronik di UniMAP selepas melihat keistimewaan sumber maklumat elektronik di univerisiti ini. Keistimewaan meliputi bagaimana ia diterima ...
  • Pengurusan Operasi : Teori Amalan Praktis 

   Masri Azrul, Nayan; Abdullah, Osman; Muhammad Safizal, Abdullah; Nor Faizzah, Ramlee; Mohammad Harith, Amlus (Penerbit UniMAP, 2018)
   Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca dan pelajar-pelajar pengurusan khasnya, untuk memahami Konsep-Konsep Asas Pengurusan Operasi Organisasi. Pembaca akan didedahkan dengan Sejarah dan Evolusi Ilmu Pengurusan ...
  • Penulisan Media Massa 

   Faridah, Ibrahim; Normah, Mustaffa; Mohd Rajib, Ab Ghani (Penerbit UniMAP, 2016)
   Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa ‘pena itu lebih tajam daripada mata pedang’. Bukankah ini menunjukkan betapa pentingnya penulisan terutama dalam bidang kewartawanan yang sentiasa dihujani dengan maklumat setiap hari. ...
  • Penyalahgunaan Dadah Pelajar Institut Pengajian Tinggi Malaysia 

   Kamarudin, Hussin; Abd. Majid., Mohd. Isa; Abdul Halim, Abdul; Abdul Halim, Abdul; Nor Azmah, Abd. Karim; Ku Azira, Ku Aziz (Penerbit UniMAP, 2013)
   Buku ini menghimpunkan kajian- kajian dan analisis- analisis terhadap penyalahgunaan dadah pelajar Insititusi Pengajian Tinggi Malaysia. Data kesemua kajian tersebut dianalisis semula untuk memberi gambaran keseluruhan ...
  • Perkahwinan Tanpa Kebenaran: Wacana dari Sudut Hukum dan Perundangan Islam 

   Shuhairimi, Abdullah; Noor Salwani, Hussin (Penerbit UniMAP, 2015)
   Penulisan buku ini dimulakan dengan falsafah perkahwinan menurut syariat. Kupasan panjang lebar juga difokuskan kepada bab perwalian yang menjadi asas kepada perbahasan dan perbincangan terhadap isu perkahwinan tanpa ...
  • Pertubuhan Sukarela Dalam Bantuan Bencana 

   Azuddin, Bahari (Penerbit UniMAP, 2017)
   Malaysia telah mengalami berbagai-bagai bentuk bencana alam seperti banjir, kemarau, tsunami, ribut tropika serta lain-lain bencana buatan manusia. Kesan malapetaka-malapetaka ini termasuk kehilangan nyawa, kecederaan, ...
  • Polimer Terbiodegrasi 

   Sam Sung, Ting; Nik Noriman, Zulkepli; Mohd Firdaus, Omar (Penerbit UniMAP, 2014)
   Polimer Terbiodegradasi ialah sebuah buku yang memerihalkan penghasilan polimer terbiodegradasi dan aplikasi-aplikasi daripada bahan polimer terbiodegradasi. Penghasilan buku ini adalah untuk member cadangan menegnai ...
  • Power Electronics : The Enabling Discipline 

   Kennedy, Professor Robert T. (Penerbit UniMAP, 2006)
   It may come as a surprise to know that the major element in the purchase price of products is not the basic material but the electrical energy costs of manufacturing, transportation to the sale point, heating or cooling ...
  • Power System Fundamentals 

   Ismail, Daut; Dina Marziana; Rosnazri, Ali (Penerbit UniMAP, 2006)
  • A practical guide of thesis writing for engineering students 

   Afizah, Ayob (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2022)
   This book is an essential guide to thesis writing for university students. Written by the people who supervise your thesis, it will show you step-by-step to choose an engineering topic for the thesis that can be explored ...
  • Principles of Economics : Questions and answers 

   Mohd Shahidan, Shaari; Nor Ermawati, Hussain (Penerbit UniMAP, 2012)
   This book can help and guide the Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM), Diploma and Degree students to understand the concept of principles economics and the important questions which areusually presented in examination. ...