Now showing items 45-64 of 137

  • Inovasi Produk Tip & Panduan 

   Shayfull Zamree, Abd. Rahim; Mohd. Fathullah, Ghazli @ Ghazali; Mohd Nasir, Mat Saad; Mohd Sabri, Hussin; Norshah Afizi, Shuaib (Penerbit UniMAP, 2013)
   Buku ini memberi panduan mudah kepada pembaca terutamanya para pelajar dalam memahami kaedah sebenar membangunkan sesebuah produk baru. Pembaca diberi panduan bermula dari pemahaman mengenai permasalahan sekeliling diikuti ...
  • Integrated Electronics Designs and Systems 

   Mukhzeer, Mohamad Shahmin (Editor); Noraini, Othman (Editor) (Penerbit UniMAP, 2013)
   The electronics industry has undergone a fundamental transformation during the last decade. This transformation has changed the conventional, independent electronics to an integrated approach and it was brought by development ...
  • Integriti: Konsep dan Amalan 

   Jamiah, Manap; Arena, Che Kasim; Mohammad Rezal, Hamzah (Penerbit UniMAP, 2015)
   Integriti tunjang keunggulan ummah. Sehubungan dengan itu, pembudayaan integriti dalam keluarga, komuniti dan organisasi adalah satu keperluan dalam kerangka pengukuhan negara bangsa. Pembentukan dan pembangunan integriti ...
  • International Language and Knowledge Learning in the Changing World 

   Ina Suryani (Editor); Dipima, Buragohain (Editor) (Penerbit UniMAP, 2020)
   'Learning in a Changing World’, second edition of the book series ‘International Languages and Knowledge’, addresses and explores dynamism of language learning and teaching through theoretical, empirical and conceptual ...
  • International Languages and Knowledge: Integrated Practices In Languange Learning Unity Through Diversity 

   Ina Suryani; Faharol, Zubir (Penerbit UniMAP, 2017)
   ‘Integrated Practices in Language Learning: Unity through Diversity’ is a publication that symbolizes the very essence of SILK - Symposium of International Languages and Knowledge (SILK) which was conceptualized out of ...
  • Introduction to Environmental Engineering 

   Norazian, Mohamed Noor; Kamarudin, Mohd Nor; Saiful Azhar, Saad; Ragunathan, Santiagoo; Ain Nihla, Kamarudzaman; Khairuddin, Mat Isa (Penerbit UniMAP, 2009)
   This book is intended as an introductory course to Environmental Engineering for the first year university students. It touches on the principles underlying the knowledge and practice of Environmental Engineering. This ...
  • Introduction to Nanomaterials 

   Yarub, Al-Douri (Penerbit UniMAP, 2017)
   Nanotechnologies make use of very small objects or artefacts. Nanomaterials are increasingly important product of nanotechnologies. They contain nanoparticles and smaller than 100 nanometres in at least one dimension. ...
  • Introduction To Ordinary Differential Equation 

   Ahmad Kadri, Junoh; Wan Mohd Khairy Adly, Wan Zalmi; Wan Nor Munirah, Ariffin; Shazalina, Mat Zin (Penerbit UniMAP, 2010)
   This book is intended for students who want to learn about calculus and differential equations in great depth. The core contents of the book discuss about the ‘ First Order and Second Order Differential Equation’. These ...
  • Introductory Biochemistry for Engineering and Technology 

   Zarina, Zakaria (Editor); Harbant, Singh (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   The textbook ‘Introductory Biochemistry for Engineering and Technology’ introduces to the students the basic concepts of chemistry viewed from the prospective of biology. It focuses on the engineering and technical point ...
  • Issues of Human Development Towards a Prosperous Life 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Nurul Syazwani, Zulkifli (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   This book is planned based on the responsibility to enlighten readers about issues surrounding human development. These issues often resolved around the rapid changes in human development corresponding into todays’ reality ...
  • Isu Pemanasan Global 

   Norazian, Mohamed Noor; Noridah, Yangman; Ain Nihla, Kamarudzaman; Ayu Wazira, Azhari; Nabilah Aminah, Lutpi; Kamarudin, Hussin; Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Abdul Haqi, Ibrahim (Penerbit UniMAP, 2012)
   Panasnya hari ini! Pernahkan anda mendengar rungutan atau keluhan seperti ini keluar daripada mulut masyarakat sekitar anda? Atau anda sendiri pernah mengalami hal ini. Anda tidak salah, data-data yang ada memang menunjukkan ...
  • Isu-isu Media dan Penapisan Malaysia 

   Mus Chairil, Samani; Mohd Nor Shahizan, Ali; Ali, Salman (Penerbit UniMAP, 2018)
   Media massa sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu. Isu-isu yang menjadi fokus perbincangan dalam buku ini berkisar tentang isu penapisan, media baharu, etika dalam media dan paparan media. Penapisan media berlaku pada ...
  • Jejak Bakti Sumbangan Tun Dr. Mahathir Dalam Bidang Kejuruteraan 

   Anon (Penerbit UniMAP, 2007)
   Jejak bakti Sumbangan Tun Dr Mahathir dalam bidang kejuruteraan merupakan buku yang merakamkan serba sedikit himpunan sumbangan dan cetusan idea Tun Dr. Mahathir dalam bidang kejuruteraan, ketika negara dipimpin oleh Tun ...
  • Kedudukan Wakil Rakyat dalam Sistem Berpalimen di Malaysia 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2018)
   Peranan wakil rakyat sangat penting dalam negara dan perlu difahami secara mendalam bagi mengelak kekeliruan. Pada asasnya, ia memainkan pelbagai tanggungjawab demi memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat dalam kawasan yang ...
  • Kejuruteraan Konkrit 

   Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Mohammad Tarmizi, Selimin; Abu Bakar, Mohamad Diah; Wan Mohd Sabki, Wan Omar; Norlia, Mohamad Ibrahim; Roshazita, Che Mat (Penerbit UniMAP, 2010)
   Kejuruteraan konkrit merupakan sebuah buku yang membincangkan secara mudah mengenai pengenalan, prinsip-prinsip dan amalanteknologi konkrit masa kini. Buku ini meliputi pelbagai bacaan serta memberikan asas menyeluruh bagi ...
  • Kepimpinan Politik di Malaysia: Memahami Peranan Wakil Rakya 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini menjelaskan dengan lebih terperinci setiap tanggungjawab wakil rakyat, sama ada dari segi tanggungjawab parlimentari, tanggungjawab konstituensi dan tanggungjawab kepada parti politik. Buku ini juga memuatkan ...
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Tunku Salha, Tunku Ahmad (Penerbit UniMAP, 2010)
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Faridah, Wahab; Norazam, Abd Rashid; Rusnani, Omar (Penerbit UniMAP, 2009)
   Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat ...
  • Keusahawan Islam : Perspektif dan Alternatif 

   Suhairimi, Adbullah; Ku Halim, Ku Ariffin (Penerbit UniMAP, 2012)
   Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara ...
  • Keusahawanan Inovasi dan Perniagaan 

   Suhairimi, Abdullah; Ku Halim. Ku Ariffin; Julinawati, Suanda; Ahmad Zulhusny, Rozali; Mohd Mizan, Mohammad Aslam; Azizi, Halipah; Abdul Jalil. Ramli; Azlini, Hassan (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku ini dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang ilmu keusahawanan, kemahiran tentang usahawan berjaya, bagaimana membina rancangan perniagaan di samping ilmu asas tentang kepentingan inovasi dalam disiplin keusahawanan. ...