Penerbit UniMAP ialah sebuah pusat yang mempergiatkan aktiviti penerbitan karya-karya ilmiah dalam kalangan ahli-ahli akademik yang bertujuan menyokong rancangan pembelajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Aplikasi Teori Dalam Kajian Media 

  Norizah, Aripin; Awan, Ismail; Sabrina, Mohd Rashid (Penerbit UniMAP, 2019)
  Aplikasi Teori dalam Kajian Media adalah sebuah buku ilmiah hasil daripada penelitian empirikal yang dilakukan terhadap pelbagai isu teori dalam kajian media dewasa ini. Penerbitan buku ini bertujuan untuk mengaplikasikan ...
 • Pantun Pak Nazel Rangkap Di surat, Maksud Tersirat 

  Nazel Hashim Mohamad (Penerbit UniMAP, 2019)
  Buku Pantun Pak Nazel: Rangkap Disurat Maksud Tersirat memuatkan 1508 rangkap pantun . Kehadiran karya Pantun Pak Nazel: Rangkap Disurat Maksud Tersirat ini tidak jauh bezanya daripada karya-karya pantun yang terdahulu ...
 • Transformasi Usahawan Al Falah: Satu Refleksi 

  Shuhairimi, Abdullah; Muhammad Shukri, Bakar; Solahuddin, Abdul Hamid (Penerbit UniMAP, 2018)
  Buku ini memerihalkan konsep al-falah yang berlatarbelakangkan nilai-nilai murni dalam disiplin keusahawanan Islam. Penulisan ini cenderung mengupas nilai-nilai murni berdasarkan kepada tafsiran landasan ilmu dan panduan ...
 • Siri Diges Kemanusiaan: Membedah Lautan Hikmah 

  Shuhairimi, Abdullah (editor); Wan Nor Ashiqin, Wan Ali (editor); Huzili, Hussin (editor) (Penerbit UniMAP, 2018)
  Siri Diges Kemanusiaan yang mengambil tema ‘Membedah Lautan Hikmah’, merangkumi empat topik asas: i) Pendidikan, ii) Ketamadunan dan Nilai, iii) Keusahawanan, iv) Isu Semasa. Keempat-empat topik asas ini adalah saling ...
 • Isu-isu Media dan Penapisan Malaysia 

  Mus Chairil, Samani; Mohd Nor Shahizan, Ali; Ali, Salman (Penerbit UniMAP, 2018)
  Media massa sentiasa berhadapan dengan pelbagai isu. Isu-isu yang menjadi fokus perbincangan dalam buku ini berkisar tentang isu penapisan, media baharu, etika dalam media dan paparan media. Penapisan media berlaku pada ...
 • Surat Dari Ibu Kota 

  Nazel Hashim, Mohamad (Penerbit UniMAP, 2018)
  Kumpulan Cerpen Surat dari Ibu Kota merupakan himpunan 17 buah cerpen yang dihasilkan oleh Nazel Hashim Mohamad dari tahun 1971 sehingga tahun 1981. Cerpen-cerpen ini kebanyakannya telah diterbitkan di dalam beberapa buah ...
 • Terapi Berfokus Solusi Kaedah Menangani Distres Psikologi 

  Nurul Naimah, Rose; Rahimi, Che Aman; Mohd Yusri, Mustafa (Penerbit UniMAP, 2018)
  Terapi Berfokus Solusi: Kaedah Menangani Distres Psikologi ini mempunyai enam sesi yang dijalankan secara individu. Buku ini sesuai sebagai bahan bacaan kepada individu yang mahu mengetahui tentang kaedah menangani distres ...
 • Dunia Melayu: Keintelektualan, Kepimpinan, Konflik dan Perjuangan 

  Mohd Kasturi Nor, Abd Aziz (editor); Muhammad Safwan, A’Seri (editor); Sivarajan, Ponniah (editor) (Penerbit UniMAP, 2018)
  Dunia Melayu: Keintelektualan, Kepimpinan, Konflik dan Perjuangan menghimpunkan sembilan isu mengenai proses dan cabaran yang perlu ditempuhi dalam memastikan kelangsungan institusi pemerintahan. Buku ini tertumpu kepada ...
 • Electronics Circuits and Systems : Design and Applications 

  Sohiful Anuar, Zainol Murad (Editor); Shaiful Nizam, Mohyar (Editor); Azizi, Harun (Editor) (Penerbit UniMAP, 2017)
  This book is written to cover design and applications for electronic circuits and systems. The fundamental information, schematic designs and optimizations approaches as well as some engineering applications, which is ...
 • International Languages and Knowledge: Integrated Practices In Languange Learning Unity Through Diversity 

  Ina Suryani; Faharol, Zubir (Penerbit UniMAP, 2017)
  ‘Integrated Practices in Language Learning: Unity through Diversity’ is a publication that symbolizes the very essence of SILK - Symposium of International Languages and Knowledge (SILK) which was conceptualized out of ...
 • Teknologi Radiasi Terhadap Polimer 

  Nik Noriman, Zulkepli (Editor); Sam, Sung Ting (Editor); Mohd Firdaus, Omar (Editor) (Penerbit UniMAP, 2017)
  Teknologi Radiasi terhadap Polimer adalah buku rujukan ilmu yang merujuk kepada pengetahuan dalam bidang radiasi, yang berfokuskan kepada bidang polimer. Secara asasnya, sinaran radiasi adalah pelepasan tenaga dalam ...
 • Pemodelan Maklumat Bangunan : Aplikasi dan Amalan 

  Zul-Atfi, Ismail (Penerbit UniMAP, 2017)
  Masalah utama penyelenggaraan bangunan konkrit pra-tuang (KP) adalah tiada integrasi di antara proses pengenalpastian, penilaian, perancangan dan pelaksanaan. Ini mendatangkan masalah di dalam pemindahan maklumat terutama ...
 • Media dan Khalayak : Interaktiviti dan Impak 

  Mohd Helmi, A.Rahim (Editor); Wan Amizah, Wan Mahmud (Editor); Maizatul Haizan, Mahbob (Editor) (Penerbit UniMAP, 2018)
  Media dan Khalayak: Interaktiviti dan Impak adalah penulisan ilmiah yang padat dengan maklumat dan pengetahuan yang dapat dirujuk dalam konteks bidang komunikasi. Buku ini memuatkan 10 topik yang mengupas isu-isu yang ...
 • Dinamika Komunikasi 

  Mohd Helmi, A.Rahim (Editor); Wan Amizah, Wan Mahmud (Editor); Maizatul Haizan, Mahbob (Editor) (Penerbit UniMAP, 2018)
  Dinamika Komunikasi: Proses dan Konteks adalah penulisan ilmiah yang memuatkan 10 topik dalam pelbagai bidang seperti pengiklanan, organisasi, penyiaran, belia dan persekitaran, media sosial, kewartawanan serta perfileman. ...
 • Kedudukan Wakil Rakyat dalam Sistem Berpalimen di Malaysia 

  Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2018)
  Peranan wakil rakyat sangat penting dalam negara dan perlu difahami secara mendalam bagi mengelak kekeliruan. Pada asasnya, ia memainkan pelbagai tanggungjawab demi memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat dalam kawasan yang ...
 • Kumpulan Cerpen: Dan Aku Mengerti Juga 

  Nazel Hashim, Mohamad (Penerbit UniMAP, 2018)
  Kumpulan Cerpen: Dan Aku Mengerti Juga merupakan himpunan 29 buah cerpen yang ditulis pada tahun 1981 hingga tahun 1992 yang pernah diterbitkan di dalam beberapa buah kumpulan cerpen pada tahun-tahun ‘80an dan ‘90an. ...
 • Pengurusan Operasi : Teori Amalan Praktis 

  Masri Azrul, Nayan; Abdullah, Osman; Muhammad Safizal, Abdullah; Nor Faizzah, Ramlee; Mohammad Harith, Amlus (Penerbit UniMAP, 2018)
  Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca dan pelajar-pelajar pengurusan khasnya, untuk memahami Konsep-Konsep Asas Pengurusan Operasi Organisasi. Pembaca akan didedahkan dengan Sejarah dan Evolusi Ilmu Pengurusan ...
 • Asas Pemprosesan Data: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) 

  Abdullah, Osman; Muhammad Safizal, Abdullah; Hazalina, Mat Soha (Penerbit UniMAP, 2018)
  Buku ASAS PEMPROSESAN DATA: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) ini memberikan panduan bergambar dengan menggunakan pendekatan tunjuk ajar langkah-demi-langkah (step-by-step guidelines) untuk ...
 • New Techiques in Human Face Analysis from Localizations to Emotions 

  Mohd Rizon, Mohamed Juhari (Penerbit UniMAP, 2007)
 • Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor 

  Anon (Penerbit UniMAP, 2006)
  Buku Kompilasi Ucaptama Tahunan Rektor Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) terdiri daripada empat siri ucaptama tahunan rektor. Ucaptama 2014 mengemukakan tema “Bersama Membangunkan Sebuah Universiti” ...

View more