Now showing items 1360-1379 of 2583

  • J-integral evaluation in two dimensional interacting cracks 

   Ruslizam, Daud; Ahmad Kamal, Ariffin; Shahrum, Abdullah; A. Emran, Ismail (International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT), 2011-03-25)
   This paper investigates crack interaction of multiple edge cracks in elastic solid finite body under pure Mode I loading. The cracks are located in parallel to another in 2D plate model. The stress intensity factors (SIFs) ...
  • Jacobi methods in solving fuzzy linear systems 

   Nurhakimah, Ab. Rahman; Mohd Lazim, Abdullah; Ilyani, Abdullah (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Institut Matematik Kejuruteraan, 2010-06-02)
   Jacobi is one of the iterative methods in solving fuzzy linear systems, but its rate of convergence is low. Therefore two iterative methods are proposed. They are Refinement of Jacobi method and Refinement of Jacobi over ...
  • Jaminan Kualiti dalam Penyampaian Perkhidmatan Maklumat 

   Rusliza Yaacob (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Perpustakaan Tuanku Bainun, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 2008-06-03)
  • Jati diri Bahasa Melayu generasi Z dalam mendepani Revolusi Industri 4.0 

   Siti Nurul Jannah, Fital; Junaini, Kasdan (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2019)
   Kemaraan era Revolusi Industri 4.0 (RI4) yang pastinya berkaitan dengan bidang Sains dan Teknologi didapati turut memberi kesan terhadap sistem pendidikan negara. Semua Institusi Pengajian Tinggi, sama ada awam mahupun ...
  • Jaundice in newborn monitoring using color detection method 

   Muhammad Naufal, Mansor; Sazali, Yaacob, Prof. Dr.; Hariharan, Muthusamy, Dr.; Shafriza Nisha, Basah, Dr.; Syahryull Hi-Fi Syam, Ahmad Jamil; Mohd Lutfi, Mohd Khidir; Muhammad Nazri, Rejab; Ku Mohd Yusri, Ku Ibrahim; Addzrull Hi-Fi Syam, Ahmad Jamil; Ahmad Kadri, Junoh (Elsevier B.V., 2012-03-10)
   Jaundice is a yellow discoloration of the skin and/or whites of the eyes that is often seen in newborn infants. The discoloration is caused by a yellow substance called bilirubin. Infants with high blood levels of bilirubin, ...
  • Jawi Generator Software in Embedded Linux System 

   Noor Shalasiah, Osman; Rohani, S Mohammed Farook; Zulkifli, Hussin (Universiti Malaysia Pahang (UMP), 2009-06-20)
   Jawi knowledge is becoming important not just to adult but also to growing children. There is a niche for growing or young children to learn at the initial stage of their life. This project basically is to develop an ...
  • Jawi Generator Software in Embedded Linux system 

   Noor Shalasiah, Osman; Rohani, S. Mohammed Farook; Zulkifli, Hussin (Universiti Malaysia Pahang (UMP), 2009-06-20)
   Jawi knowledge is becoming important not just to adult but also to growing children. There is a niche for growing or young children to learn at the initial stage of their life. This project basically is to develop an ...
  • Jenayah rogol: Ulasan kes, faktor kontribusi dan cara mengatasi 

   Junainor, Hassan; Muhammad Izmer, Yusof (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Centre for Communication Skills and Entrepreneurship, 2010-11-12)
   Kertas ini membincangkan secara mendalam tentang fenomena kes rogol yang berlaku. Penulis memberikan definisi jenayah rogol dan bagaimana pandangan ahli kajian psikologi dalam memahami perlakuan rogol ini. Fokus yang ...
  • Jenayah siber dalam kalangan wanita di Malaysia: Satu tinjauan awal 

   Suzana, Sulaiman; Ku Amir, Ku Daud; Nor Suhaila, Che Pam (Malaysian Technical Universities Network (MTUN), 2012-11-20)
   Pengguna internet semakin terdedah kepada penjenayah siber yang sentiasa mengambil peluang dan kesempatan. Dunia tanpa sempadan kini merupakan lubuk kepada penjenayah siber bagi melancarkan agenda mereka kepada pengguna ...
  • Job rotation: cost-effective way to manage ergonomics risk at work 

   Kaliammal, Maniam (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 2009-12-01)
   Ergonomics is still a new venture for many industries, especially for small medium industries and even some multinational companies. It became more challenging during current economic condition, whereby ergonomics not ...
  • K-factor due to implementing of DC unbalanced/balanced of a transformer 

   Syafruddin, Hasan; Ismail, Daut, Prof. Dr.; Soib, Taib, Assoc. Prof. Dr. (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2007-12-04)
   This paper presents the effects of harmonic distortion on loaded single phase two winding transformer.The impact on K-factor is studied by implementing DC unbalanced and balanced configurations. The measurements are done ...
  • Kajian bibliometrik penerbitan berbahasa Melayu dalam Indeks Scopus 

   Zamimah, Osman; Nuraini, Yusoff (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2019)
   Kemunculan sistem penerbitan moden yang menyediakan perkhidmatan indeks dan abstrak hasil penyelidikan yang dijalankan oleh para sarjana dalam pangkalan data tertentu adalah impak daripada perkembangan pesat dalam bidang ...
  • Kajian keperluan kandungan matematik kejuruteraan mengikut program pengajian kejuruteraan 

   Abdull Halim, Abdul; Maz Jamilah, Masnan; Aishah, Mohd Noor; Thirunanthini Manoharan (Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2007-11-28)
   Matematik kejuruteraan merupakan keperluan utama dalam pengajian kejuruteraan. Sehingga kini, peranan pengajaran matematik menjadi semakin mencabar dengan wujudnya pelbagai disiplin kejuruteraan baru. Artikel ini mengenengahkan ...
  • Kajian literasi pelajar IPTA terhadap pemahaman amalan Sistem Raja Berperlembagaan Malaysia: Satu analisis deskriptif 

   Idris, Mohd Noor; Siti Norrafidah, Md. Zin; Dzairi Asrul, Dzainol; Hasnah, Harun (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia, 2013-06-05)
   Sistem pentadbiran negara dunia terbahagi pada raja mutlak, raja berperlembagaan, republik, presidensi dan sistem satu parti. Negara-negara di Asia ini mengamalkan sistem pentadbiran yang diamalkan oleh negara kolonial, ...
  • Kajian perbandingan pencapaian pelajar Melayu dengan pelajar bukan Melayu bagi program Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan) di Universiti Malaysia Perlis 

   Ahmad Zulhusny, Rozali; Tengku Suriani, Tengku Yaakub; Syarifah Fairuz, Syed Radzuan (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 2012-03-29)
   Pendidikan tinggi merupakan satu arena yang mencabar bagi mahasiswa membina potensi diri untuk masa depan. Pelbagai program pengajian pendidikan tinggi boleh diikuti di Malaysia. Pelajar melayu turut tidak ketinggalan perlu ...
  • Katalog Induk PERPUN: Perkongsian pengalaman 

   Salleh Hudin, Mustafa (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra (PTSFP), 2012-12-05)
  • Kearifan tempatan masyarakat Batujaya dalam pembuatan Bata Candi 

   Muhamad Shafiq, Mohd Ali; Zuliskandar, Ramli (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2019)
   Kompleks Percandian Batujaya terletak dalam daerah Kabupaten Karawang, pantai utara Jawa Barat. Kompleks percandian ini terletak dalam dua kawasan pentadbiran desa, iaitu Desa Segaran dan Desa Telagajaya. Terdapat lebih ...
  • Kekuatan cerita para Nabi untuk kohesi sosial masyarakat Jawa 

   Tubiyono (Penerbit UniMAP (UniMAP Press), 2019)
   Cerita para nabi di lingkungan masyarakat Jawa sangat popular, terutamanya masyarakat tradisional pedalaman. Cerita para nabi itu dikemas dalam bentuk tembang macapat yang diberi nama Serat Ambiya. Serat itu merupakan salah ...
  • Kelangsungan tulisan jawi dalam era globalisasi: satu analisis 

   Shuhairimi, Abdullah (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), 2012-03-29)
   Tulisan jawi adalah sebahagian daripada korpus warisan sejarah Melayu yang kaya dengan nilai seni dan ilmu. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Melayu lebih luas pengaruhnya dan berperanan amat penting untuk merakamkan ...
  • Kemahiran insaniah dan kepentingan penerapannya dalam Program Baktisiswa Perdana UniMAP 

   Hanum, Hassan (Universiti Malaysia Perlis, 2008-12-05)
   Pandangan umum sering merujuk kegagalan siswazah mendapat kerja disebabkan mereka tidak memiliki kemahiran insaniah yang diperlukan majikan. Hal ini kerana Kebolehpasaran setiap graduan dinilai dalam pelbagai aspek. Selain ...