Now showing items 1-1 of 1

    • Kadar belum bekerja graduan bagi ijazah pertama dan diploma, 2015 – 2019 

      Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
      Kadar belum bekerja bagi graduan ijazah pertama dan diploma dipaparkan dalam Rajah 1.8b. Kadar belum bekerja bagi graduan ijazah pertama menunjukkan trend penurunan dalam tempoh lima tahun, iaitu dari 27.9 peratus pada ...