Collections in this community

Recent Submissions

 • Pendapatan bulanan graduan 2018 yang bekerja sendiri 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 52.3 peratus graduan yang baru memulakan perniagaan menyatakan pendapatan bulanan mereka dalam selang RM1001 hingga RM2000, diikuti 25.5 peratus memperolehi pendapatan RM1000 dan ke bawah, ...
 • *Sumber modal (pilihan pertama) graduan 2018 yang bekerja sendiri 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Tiga (3) sumber modal utama bagi memulakan perniagaan ialah pinjaman daripada keluarga (37.7 peratus), diikuti 25.6 peratus melalui pembiayaan sendiri dan pinjaman dari Bank Komersil sebanyak 20.5 peratus. Antara ...
 • Sepuluh (10) Jenis perniagaan utama yang diceburi graduan 2018 yang bekerja sendiri 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Jenis perniagaan yang diceburi oleh graduan yang bekerja sendiri adalah pelbagai. Dua jenis perniagaan tertinggi ialah perniagaan atas talian (e-business/ online) sebanyak 8.5 peratus dan pendidikan, iaitu sebanyak ...
 • Kadar graduan 2018 bekerja sendiri mengikut peringkat pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Mengikut peringkat pengajian pula, graduan peringkat sijil mencatat peratus tertinggi yang bekerja sendiri, iaitu sebanyak 14.8 peratus, diikuti graduan peringkat diploma (12.9 peratus) dan ijazah pertama sebanyak 9.4 ...
 • Kadar bekerja sendiri mengikut jenis IPT dan jantina bagi graduan 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 10.8 peratus daripada responden 2018 yang bekerja menyatakan mereka bekerja sendiri. Graduan IPT lain mencatat peratus tertinggi, iaitu 29.9 peratus, diikuti graduan ILKA KPLB (19.7 peratus), graduan kolej ...
 • Cara mendapatkan maklumat pekerjaan bagi graduan 2018 yang belum bekerja 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Secara keseluruhannya, sebahagian besar (54.7 peratus) graduan 2018 yang belum bekerja mendapatkan maklumat pekerjaan melalui internet, diikuti 20.6 peratus melalui JobsMalaysia, 9.3 peratus melalui media sosial dan ...
 • Kekerapan menghadiri temu duga bagi graduan 2018 yang belum bekerja 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 51.6 peratus graduan 2018 yang belum bekerja menyatakan mereka pernah menghadiri temu duga sebanyak 1 – 5 kali, 6.5 peratus pernah menghadiri temu duga lebih daripada 5 kali dan terdapat juga ...
 • Kadar graduan ijazah pertama 2018 yang belum bekerja mengikut pendapatan bulanan keluarga 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kadar belum bekerja bagi graduan ijazah pertama 2018 menunjukkan peratus tertinggi berada dalam kumpulan pendapatan keluarga RM1000 dan ke bawah, iaitu sebanyak 32.2 peratus, diikuti 27.3 peratus dalam kumpulan ...
 • Taburan graduan 2018 belum bekerja mengikut penaja pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar graduan belum bekerja adalah terdiri daripada mereka yang mendapat pembiayaan daripada PTPTN, iaitu sebanyak 48.1 peratus, diikuti pembiayaan persendirian (25.3 peratus) dan MARA (10.2 peratus).
 • Graduan OKU 2018 mengikut peringkat dan bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Dalam kalangan 920 orang graduan OKU yang dikeluarkan oleh IPT pada tahun 2018, sebanyak 32.7 peratus adalah di peringkat diploma, 31.7 peratus di peringkat sijil, dan 27.1 peratus di peringkat ijazah pertama. Di samping ...
 • Graduan OKU 2018 mengikut jenis IPT dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Pada tahun 2018, seramai 920 graduan berstatus OKU telah dikeluarkan oleh IPT. UA mengeluarkan seramai 281 orang graduan OKU, diikuti IPTS seramai 242 orang, politeknik (149 orang), kolej komuniti (133 orang), ILKA ...
 • Jenis kecacatan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 52.6 peratus graduan OKU 2018 mengalami kecacatan anggota fizikal, diikuti 24.0 peratus cacat penglihatan, 10.6 peratus kecacatan pendengaran, 6.2 peratus mengalami kecacatan masalah pembelajaran ...
 • Status pekerjaan graduan Orang Asli 2018 mengikut peringkat pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kesemua graduan Orang Asli peringkat Ph.D menyatakan mereka telah bekerja semasa konvokesyen. Peratus kedua tertinggi graduan Orang Asli yang bekerja adalah peringkat sijil, iaitu 57.9 peratus. Graduan Orang Asli peringkat ...
 • Status pekerjaan graduan Orang Asli, 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 47.5 peratus graduan berketurunan Orang Asli 2018 berada dalam kategori bekerja. Manakala 14.6 peratus melanjutkan pengajian, 5.1 peratus menunggu penempatan pekerjaan dan 1.0 peratus meningkatkan kemahiran. ...
 • Status pekerjaan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebanyak 56.4 peratus graduan OKU 2018 berada dalam kategori bekerja. Sebanyak 15.9 peratus melanjutkan pengajian sejurus tamat pengajian, 2.1 peratus menunggu penempatan pekerjaan dan 0.5 peratus sedang meningkatkan ...
 • Pendapatan bulanan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Dua kelompok utama pendapatan bulanan graduan OKU 2018 yang bekerja ialah dalam kumpulan pendapatan bulanan RM1001 – RM2000, iaitu 48.8 peratus dan sebanyak 31.7 peratus dalam kumpulan pendapatan RM1000 dan ke bawah. ...
 • Kadar belum bekerja graduan OKU 2018 mengikut bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kadar belum bekerja mengikut bidang pengajian menunjukkan graduan bidang kesihatan dan kebajikan adalah tertinggi, iaitu 41.7 peratus, diikuti bidang sastera dan kemanusiaan (32.7 peratus), bidang sains sosial, ...
 • Graduan Orang Asli 2018 mengikut jenis IPT 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Seramai 229 graduan berketurunan Orang Asli telah dikeluarkan oleh IPT negara pada tahun 2018. Daripada jumlah itu, keluaran UA adalah terbesar iaitu seramai 116 orang, diikuti IPTS (54 orang), politeknik (19 orang), ...
 • Graduan Orang Asli 2018 mengikut peringkat dan bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Kumpulan terbesar graduan Orang Asli adalah di peringkat diploma (123 orang), diikuti peringkat ijazah pertama seramai 73 orang, sijil (24 orang) dan peringkat sarjana seramai enam (6) orang. Bidang sains sosial, perniagaan ...
 • Sektor pekerjaan graduan OKU 2018 

  Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
  Sebahagian besar, iaitu 66.5 peratus graduan OKU bekerja dalam sektor swasta dengan 51.9 peratus dalam swasta tempatan dan 14.6 peratus dalam sektor swasta multinasional. Peratus graduan OKU yang bekerja dalam sektor ...

View more