Now showing items 1-1 of 1

    • Kadar belum bekerja bagi graduan Ph.D dan Sarjana, 2014–2018 

      Malaysia, Kementerian Pendidikan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2019)
      Kadar belum bekerja bagi graduan pascaijazah (Ph.D dan sarjana) bagi tahun 2014 hingga 2018 dipaparkan dalam Rajah 1.8a. Kadar belum bekerja menunjukkan peningkatan yang berterusan dalam tempoh tersebut bagi graduan Ph.D, ...