Now showing items 1-1 of 1

    • Ringkasan Perangkaan Perpustakaan Di Malaysia 2019 

      Perpustakaan Negara Malaysia (Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), 2020)
      Buku ini memaparkan ringkasan data mengenai perkembangan perkhidmatan perpustakaan di Malaysia dalam tempoh lima (5) tahun iaitu antara 2015-2019. Data yang dipaparkan meliputi bilangan perpustakaan, keahlian, pengunjung, ...