Now showing items 1-1 of 1

    • Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah 

      Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
      Zakat tanaman adalah merupakan salah satu daripada jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Tanaman padi adalah tergolong dalam jenis tanaman yang wajib ...