Now showing items 1-1 of 1

    • Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 

      Hazrul Affendi, Mohmad Razali; Zamri Arifin; Hakim Zainal; Mohd. Nizho, Abdul Rahman; Shuhairimi Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
      2009 hingga 2015 menunjukkan bahawa peratus pelajar yang tidak layak menerima sijil STAM tidak pernah kurang daripada 32%. Manakala dapatan kajian terdahulu berkaitan dengan mata pelajaran dalam bidang bahasa Arab STAM ...