Now showing items 1-4 of 4

  • Bahasa Melayu dalam arus globalisasi: keutuhan jati diri dan ketakatan budaya Melayu 

   Zaliza, Zubir; Noor Asliza, Abdul Rahim; Nurul Syazwani, Zulkifli; Wan Salha, Yusuf (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kertas kerja ini cuba meneliti penggunaan Bahasa Melayu di peringkat globalisasi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan pelbagai bidang ilmu seperti matematik, sains, kejuruteraan, agama, peradaban ...
  • Hubungan penerapan nilai murni dalam pengajaran Bahasa Melayu dengan penghayatan nilai murni pelajar 

   Mohamad Khairi, Haji Othman (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Aspek penerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran adalah mustahak, terutamanya untuk menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan diri yang kukuh. Pelajar yang dididik melalui sistem persekolahan mestilah mampu ...
  • Mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi: satu analisis 

   Salleh, Abdul Rashid; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Isu bahasa Melayu dalam zaman globalisasi terus menjadi topik perbincangan dan sering dipolemikkan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Melihat senario yang berlaku pada ...
  • Penggunaan antonim Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Korea 

   Jang-Gyem, Kim; Normaliza, Abd Rahim (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kajian ini melibatkan pelajar Korea dalam pembelajaran antonim bahasa Melayu. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti antonim bagi tiga puluh tujuh pasang perkataan serta membincangkan penggunaan antonim bahasa ...