Now showing items 1-20 of 132

  • 1st National Conference on Electronic Design (NCED 2005) : Nation’s Prosperity Through Electronic Design 

   Anon (Penerbit UniMAP, 2005)
   This event is a comprehensive technical conference focude on the broad area of electronic design and it is also a platform for researchers and engineers with electronics background to exchange ideas and research results ...
  • Alasan Penghakiman Mahkamah Syariah 

   Suhairimi, Abdullah; Sardi, Md Noor (Penerbit UniMAP, 2011)
   Penulisan buku ini mengutarakan alasan penghakiman Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tentang hukuman denda dan penjara yang dijatuhi kepada pesalah Syariah. Kupasan yang menyentuh berkaitan alasan penghakiman dan keputusan ...
  • Antologi Puisi Citra Malaysia 

   Faten Khalida, Khalid; Siti Nurul Jannah, Fital; Mohamad Zaki, Abdul Halim (Penerbit UniMAP, 2014)
   Antologi Puisi Citra Malaysia ini merupakan himpunan puisi sempena Program Sayembara Puisi Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) 2014. Program ini merupakan program kali ketiga yang dianjurkan oleh Pusat Bahasa Antarabangsa, ...
  • Asas Biopolimer 

   Maizatulhusna, Othman; Che Mohd. Ruzaidi, Ghazali; Noridah, Yangman; Khairul Anwar, Halim (Penerbit UniMAP, 2011)
   Penemuan dan kajian baru mengenai produk polimer berasaskan kepada bahan semulajadi pertanian telah menghasilkan produk yang tahan lasak, mesra pengguna, efisien dan mudah urai. Produk polimer yang berteraskan sumber-sumber ...
  • Asas Geopolimer Teori & Amali 

   Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Rafiza, Abdul Razak; Zarina, Yahya; Kamarudin, Hussin; Liew, Yun Ming; Heah, Cheng Yong; Mohd Izzat, Ahmad (Penerbit UniMAP, 2013)
   Buku Asas Geopolimer: Teori dan Amali ialah sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting mengenai geopolimer. Ia meliputi aspek-aspek seperti; Sejarah geopolimer Pengenalan kepada geopolimer ...
  • Asas Logam 

   Faizul, Che Pa; Ruhiyuddin, Mohd Zaki; Siti Hawa, Mohamed Salleh; Farah Farhana, Zainal; Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Nurhazlin, Abu Hasan (Penerbit UniMAP, 2011)
   Buku Asas Logam diterbitkan khusus untuk membimbing dan memberi panduan kepada para pelajar yang mengikuti pengajian Kejuruteraan Bahan terutamanya dalam bidang Metalurgi. Buku ini menggabungkan aspek teori dan praktikal ...
  • Asas Pemprosesan Data: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) 

   Abdullah, Osman; Muhammad Safizal, Abdullah; Hazalina, Mat Soha (Penerbit UniMAP, 2018)
   Buku ASAS PEMPROSESAN DATA: Aplikasi Perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) ini memberikan panduan bergambar dengan menggunakan pendekatan tunjuk ajar langkah-demi-langkah (step-by-step guidelines) untuk ...
  • Asas Peranti dan Pengujian Litar Elektrik 

   Sohiful Anuar, Zainol Murad; Mohd Nazrin, Md Isa; Ili Salwani, Mohamad; Mohd Natashah, Norizan (Penerbit UniMAP, 2016)
   Buku ini membincangkan asas-asas peranti elektronik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan uji kaji litar elektronik. Sebelum pengukuran litar dijalankan, ciri-ciri peranti perlu difahami dan persediaan untuk menjalankan ...
  • Asas Polimer 

   Che Mohd Ruzaidi, Ghazali; Sinar Arzuria, Adnan; Yusrina, Mat Daud; Luqman, Musa; Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah (Penerbit UniMAP, 2010)
   Buku asas polimer merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang utama dalam bidang polimer. Kebanyakan kita mengetahui tentang polimer tetapi tidak pada asas dan sifat semulajadi bahan polimer tersebut. ...
  • Asas Rancangan Perniagaan Kejuruteraan 

   Azlin, Hassan; Atikah Nor, Johari; Dayang Hasliza, Muhd Yusuf (Penerbit UniMAP, 2011)
   Buku Asas Rancangan Perniagaan Kejuruteraan ialah sebuah buku yang membicarakan mengenai beberapa komponen yang seharusnya wujud di dalam rancangan perniagaan. Apa yang ditekankan ialah pengetahuan asas untuk menghasilkan ...
  • Asas Seramik 

   Alida, Abdullah; Sharizam, Saad; Abdullah, Chik; Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Muhammad Qauyum Zawawi, Ahamad Suffin (Penerbit UniMAP, 2014)
   Buku ini membicarakan beberapa asas dalam bidang seramik. Ia meliputi aspek seperti pengenalan bahan seramik, seramik silikat, kaca dan seramik kaca, komposit matrik seramik, elektroseramik dan seramik oksida. Buku ini ...
  • Asas Sistem Pneumatik dan Hidraulik 

   Mohd Khairul Fadzly, Abu Bakar; Mohd Nasir, Mat Saat; Shayfull Zamree, Abd Rahim; Irfan, Abd Rahim; Norshah Afizi, Shuaib (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini memberi pendedahan berkenaan pengenalan berkenaan Asas Pneumatik, Sistem Pneumatik, Elektro-Pneumatik, Asas Hidraulik dan Sistem Hidraulik yang dipraktikkan dalam Industri pada masa ini. Buku ini memfokuskan kepada ...
  • Asas Teknologi Elektrik Untuk Pelajar Mekanikal 

   Amarul, Talip; Mohd Sazli, Saad; Irfan, Abdul Rahim; Mohd Fathullah, Ghazli@Ghazali; Mohd Khairul Fadzly, Abu Bakar; Nur Ismalina, Haris (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu asas Teknologi Elektrik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Antara ...
  • Asas Teknologi Getah 

   Nik Noriman, Zulkepli (Editor); Sam Sung, Ting (Editor); Mohd Firdaus, Omar (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Buku ini megandungi pelbagai maklumat mengenai pengetahuan asa getah sama ada getah asli ataupun getah sintetik. Penulisan buku ini dapat menyumbang pelbagai maklumat penting berkaitan sains dan teknologi getah terutamanya ...
  • Asas Tuangan dalam Fabrikasi Logam 

   Mohd Fitri, Mohamad Wahid (Editor); Mohamed Faisol, Mohamed Nor (Editor); Faizul, Che Pa (Editor); Muhammad Qauyum Zawawi, Ahamad Suffin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Tuangan adalah salah satu teknik penghasilan logam yang telah lama dipraktikkan. Setiap kaedah tuangan mempunyai kelebihan dan keunikan yang tersendiri. Dengan perkembagan dan kemajuan teknologi kejuruteraan, teknik tuangan ...
  • Bahan Binaan: Asas Kayu 

   Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Zarina, Yahya; Rafiza, Abd Razak; Sharizam, Saad; Che Mohd Ruzaidi, Ghazali (Penerbit UniMAP, 2011)
   Buku Bahan Binaan: Asas Kayu merupakan sebuah buku yang membincangkan beberapa perkara asas yang penting mengenai kayu. Buku ini menghuraikan beberapa topik seperti Pengenalan Kepada Kayu, Pengelasan Kayu, Sifat-Sifat Kayu, ...
  • Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian & Aplikasi 

   Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah (Editor); Zarina, Yahya (Editor); Alida, Abdullah (Editor); Rafiza, Abdul Razak (Editor); Kamaruddin, Hussin (Editor); Liyana, Jamaludin (Editor); Muhammad Faheem, Mohd Tahir (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Buku Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian dan Aplikasi adalah sebuah buku yang membincangkan beberapa aspek penting mengenai bahan geopolimer seperti pemprosesan, perincian, aplikasi dan sifat bahan geopolimer dalam ...
  • Basic Accounting for Non Accounting Student 

   Suraiya, Ibrahim; Siti Nor Junita, Mohd Radzi (Penerbit UniMAP, 2011)
   Basic Accounting for Non-Accounting Student has been prepared to assist non – accounting student, new accounting learners and also for those who requires an understanding in exploring very basic accounting principles and ...
  • Basic Electronic Component and Circuits 

   Siti Fatimah, Siraj; Norhayati, Soin; Wan Norliza, Mahadi (Penerbit UniMAP, 2013)
   'Basic Electronic Components and Circuits' provide a concise, practical guidance to understand and relate concepts and principles of electronics to analyze and solve electronic circuits. It is presented in the form of brief ...
  • Belajar Secara Kreatif 

   Mustafa, Daud; Noormaizatul Akmar, Ishak; Mohd. Fisol, Osman; Hanum, Hassan (Penerbit UniMAP, 2008)
   Buku belajar secara kreatif ini memberi keperluan kepada pelajar tentang bagaimana belajar secara kreatif terutamanya bagi pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Bukannya mudah untuk merealisasikan cita-cita menjadi ...