Now showing items 1-1 of 1

    • Inovasi Produk Tip & Panduan 

      Shayfull Zamree, Abd. Rahim; Mohd. Fathullah, Ghazli @ Ghazali; Mohd Nasir, Mat Saad; Mohd Sabri, Hussin; Norshah Afizi, Shuaib (Penerbit UniMAP, 2013)
      Buku ini memberi panduan mudah kepada pembaca terutamanya para pelajar dalam memahami kaedah sebenar membangunkan sesebuah produk baru. Pembaca diberi panduan bermula dari pemahaman mengenai permasalahan sekeliling diikuti ...