Now showing items 1-1 of 1

    • Aplikasi Teori Dalam Kajian Media 

      Norizah, Aripin; Awan, Ismail; Sabrina, Mohd Rashid (Penerbit UniMAP, 2019)
      Aplikasi Teori dalam Kajian Media adalah sebuah buku ilmiah hasil daripada penelitian empirikal yang dilakukan terhadap pelbagai isu teori dalam kajian media dewasa ini. Penerbitan buku ini bertujuan untuk mengaplikasikan ...