Now showing items 1-1 of 1

    • Kejuruteraan Konkrit 

      Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah; Mohammad Tarmizi, Selimin; Abu Bakar, Mohamad Diah; Wan Mohd Sabki, Wan Omar; Norlia, Mohamad Ibrahim; Roshazita, Che Mat (Penerbit UniMAP, 2010)
      Kejuruteraan konkrit merupakan sebuah buku yang membincangkan secara mudah mengenai pengenalan, prinsip-prinsip dan amalanteknologi konkrit masa kini. Buku ini meliputi pelbagai bacaan serta memberikan asas menyeluruh bagi ...