Now showing items 1-1 of 1

    • Pengurusan Operasi : Teori Amalan Praktis 

      Masri Azrul, Nayan; Abdullah, Osman; Muhammad Safizal, Abdullah; Nor Faizzah, Ramlee; Mohammad Harith, Amlus (Penerbit UniMAP, 2018)
      Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca dan pelajar-pelajar pengurusan khasnya, untuk memahami Konsep-Konsep Asas Pengurusan Operasi Organisasi. Pembaca akan didedahkan dengan Sejarah dan Evolusi Ilmu Pengurusan ...