Now showing items 1-1 of 1

    • Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian & Aplikasi 

      Mohd Mustafa Al Bakri, Abdullah (Editor); Zarina, Yahya (Editor); Alida, Abdullah (Editor); Rafiza, Abdul Razak (Editor); Kamaruddin, Hussin (Editor); Liyana, Jamaludin (Editor); Muhammad Faheem, Mohd Tahir (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
      Buku Bahan Geopolimer: Pemprosesan, Pencirian dan Aplikasi adalah sebuah buku yang membincangkan beberapa aspek penting mengenai bahan geopolimer seperti pemprosesan, perincian, aplikasi dan sifat bahan geopolimer dalam ...