Now showing items 1-1 of 1

    • Nilai-Nilai Holistik Keusahawanan Islam 

      Suhairimi, Abdullah; Ku Halim, Ku Arifin (Penerbit UniMAP, 2011)
      Buku ini memerihalkan nilai-nilai murni dan disiplin dalam keusahawanan Islam. Penulisan buku ini cenderung mengupas nilai-nilai murni berdasarkan kepada tafsiran landasan ilmu dan panduan wahyu serta menerangkan konsep ...