Now showing items 1-1 of 1

    • Keusahawan Islam : Perspektif dan Alternatif 

      Suhairimi, Adbullah; Ku Halim, Ku Ariffin (Penerbit UniMAP, 2012)
      Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara ...