Now showing items 1-2 of 2

  • Diges Kemanusiaan: Kearifan Kehidupan Insan 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Diges Kemanusian: Kearifan Kehidupan Insan merupakan penulisan artikel yang dipecahkan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pendidikan, Isu Semasa dan Nilai dan Kemanusiaan. Isu-isu yang dikupas ini bersifat semasa dan ...
  • Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor); Huzili, Hussin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2015)
   Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera merupakan Siri Diges Kemanusiaan yang menghimpunkan artikel-artikel mengenai isu-isu berkaitan bidang kemanusiaan. Fokus utama buku ini adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab ...