Now showing items 1-1 of 1

    • Asas Peranti dan Pengujian Litar Elektrik 

      Sohiful Anuar, Zainol Murad; Mohd Nazrin, Md Isa; Ili Salwani, Mohamad; Mohd Natashah, Norizan (Penerbit UniMAP, 2016)
      Buku ini membincangkan asas-asas peranti elektronik dan perkara-perkara yang berkaitan dengan uji kaji litar elektronik. Sebelum pengukuran litar dijalankan, ciri-ciri peranti perlu difahami dan persediaan untuk menjalankan ...