Now showing items 1-4 of 4

  • Belajar Secara Kreatif 

   Mustafa, Daud; Noormaizatul Akmar, Ishak; Mohd. Fisol, Osman; Hanum, Hassan (Penerbit UniMAP, 2008)
   Buku belajar secara kreatif ini memberi keperluan kepada pelajar tentang bagaimana belajar secara kreatif terutamanya bagi pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Bukannya mudah untuk merealisasikan cita-cita menjadi ...
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam Perniagaan Kecil 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Tunku Salha, Tunku Ahmad (Penerbit UniMAP, 2010)
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal 

   Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Faridah, Wahab; Norazam, Abd Rashid; Rusnani, Omar (Penerbit UniMAP, 2009)
   Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat ...
  • Telenovela Cinta dan Air Mata 

   Hanum, Hassan (Penerbit UniMAP, 2009)