Now showing items 1-1 of 1

    • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Makmal 

      Azuddin, Bahari; Hanum, Hassan; Faridah, Wahab; Norazam, Abd Rashid; Rusnani, Omar (Penerbit UniMAP, 2009)
      Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal perlu diberi tumpuan khusus bagi mengelakkan kemalangan yang merugikan majikan dan pekerja. Kesedaran terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dapat ...