Total Visits

Views
Jenayah siber dalam kalangan wanita di Malaysia: Satu tinjauan awal1939
Puyu, lampam paling laris1298
Measuring satisfaction with student housing facilities1216
Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis1179
Jenayah rogol: Ulasan kes, faktor kontribusi dan cara mengatasi1131
Kepentingan nilai-nilai murni Keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar Kejuruteraanj1130
Battery level indicator1108
Pendaulatan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di Malaysia: sejarah dan kedudukan masa kini1025
Kedaulatan Raja-raja Melayu : Jurisprudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan857
Raja-raja dalam penginstitusian Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957: satu kajian sejarah perundangan806