Total Visits

Views
Jenayah siber dalam kalangan wanita di Malaysia: Satu tinjauan awal2096
Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis1383
Battery level indicator1374
Measuring satisfaction with student housing facilities1319
Puyu, lampam paling laris1298
Kepentingan nilai-nilai murni Keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar Kejuruteraanj1253
Jenayah rogol: Ulasan kes, faktor kontribusi dan cara mengatasi1195
Pendaulatan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di Malaysia: sejarah dan kedudukan masa kini1145
Kedaulatan Raja-raja Melayu : Jurisprudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan1026
Evaluation of the mosquito repellent action of cuban oregano (Plectranthus amboinicus) essential oil1007