Total Visits

Views
Battery level indicator3982
Apa itu Harta Intelek?3561
Jenayah siber dalam kalangan wanita di Malaysia: Satu tinjauan awal3413
Kedaulatan Raja-raja Melayu : Jurisprudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan2990
Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis2943
Pendaulatan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di Malaysia: sejarah dan kedudukan masa kini2616
Warisan adat istiadat sambutan hari keputeraan Raja Perlis: antara budaya dan agama2477
Consumer buying behavior: The Filipino style2469
Variasi bahasa istana satu legasi masyarakat Malaysia2464
Evaluation of the mosquito repellent action of cuban oregano (Plectranthus amboinicus) essential oil2408