Total Visits

Views
Jenayah siber dalam kalangan wanita di Malaysia: Satu tinjauan awal1786
Puyu, lampam paling laris1298
Measuring satisfaction with student housing facilities1124
Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis1071
Kepentingan nilai-nilai murni Keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar Kejuruteraanj1041
Jenayah rogol: Ulasan kes, faktor kontribusi dan cara mengatasi1015
Battery level indicator960
Pendaulatan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu di Malaysia: sejarah dan kedudukan masa kini840
Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di Malaysia694
Kedaulatan Raja-raja Melayu : Jurisprudens, Governan & Prinsip Perlembagaan Persekutuan685