Show simple item record

dc.contributor.authorShakti Nagesvari, Paramasivan
dc.contributorHighland International Boarding Schoolen_US
dc.date.accessioned2020-09-04T00:40:45Z
dc.date.available2020-09-04T00:40:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSeminar Antarabangsa Susastera, Bahasa, Budaya dan Nusantara (SUTERA 2019), pages 1-14.en_US
dc.identifier.isbn978-967-0922-79-9 (online)
dc.identifier.urihttp://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/66955
dc.descriptionLink to publisher homepage at https://penerbit.unimap.edu.my/index.php/my/en_US
dc.description.abstractKertas kerja ini memberi fokus kepada peranan pendidikan dalam pembentukan identiti dan jati diri watak wanita dalam novel The Stillborn oleh Zaynab Alkali dan Mencari Azizah oleh Khadijah Hassim. Kritikan terhadap hegemoni Barat yang dibawa oleh Chandra Talpade Mohanty dalam Feminisme Pasca Kolonial digunakan sebagai kaedah analisis untuk kedua buah novel ini. Pengarang wanita dari Nigeria dan Malaysia ini mempunyai kesedaran tentang kedudukan kaum wanita dalam sistem sosial setempat yang masih menyekat dan mengongkong hak dan kebebasan wanita dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, perkahwinan, pemilikan harta, hak atas diri sendiri dan kebebasan bersuara. Maka, kertas kerja ini bertujuan untuk menghubungkan dimensi antara perdebatan global yang berterusan tentang sistem patriarkal yang masih dipraktikkan dalam pelbagai aspek kehidupan manusia dengan memberi fokus kepada hasil karya pengarang Malaysia dan Nigeria. Dalam kedua buah novel ini, Alkali dan Khadijah membawa wawasan bahawa pendidikan adalah senjata terbaik untuk membebaskan fizikal dan mental wanita dari terus didiskriminasi dan dipinggirkan dalam sistem patriarkal setempat. Alkali dan Khadijah telah mengiktiraf kekuatan, ketekunan, cabaran, keberanian dan keunikan watak wanita dalam menyampaikan realiti kehidupan wanita dalam sistem patriarki setempat.en_US
dc.language.isomsen_US
dc.publisherPenerbit UniMAP (UniMAP Press)en_US
dc.subjectFeminisen_US
dc.subjectPatriarkalen_US
dc.subjectDiskriminasien_US
dc.subjectKebebasanen_US
dc.subjectPendidikanen_US
dc.titleMemperkasakan kaum wanita melalui pendidikan dan kerelevanannya kepada kemanusiaan: satu bacaan feminisme pasca kolonial dalam the Stillborn dan Mencari Azizahen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.urlshakti.1011@gmail.comen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record