Show simple item record

dc.contributor.authorNor Diyana, Saupi
dc.contributor.authorMohammad Fadzeli, Jaafar
dc.contributorAkademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARAen_US
dc.contributorPusat Literasi dan Transformasi Sosiobudaya, Universiti Kebangsaan Malaysiaen_US
dc.date.accessioned2020-09-04T00:39:18Z
dc.date.available2020-09-04T00:39:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSeminar Antarabangsa Susastera, Bahasa, Budaya dan Nusantara (SUTERA 2019), pages 15-25.en_US
dc.identifier.isbn978-967-0922-79-9 (online)
dc.identifier.urihttp://dspace.unimap.edu.my:80/xmlui/handle/123456789/66954
dc.descriptionLink to publisher homepage at https://penerbit.unimap.edu.my/index.php/my/en_US
dc.description.abstractMakalah ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan penanda wacana adapun yang terdapat di dalam manuskrip Melayu lama Taj Al Salatin hasil karya Bukhari Al Jauhari. Teks ini telah dihasilkan pada abad ke-16 semasa pemerintahan Sultan ‘Alauddin Ri’ayat Shah Sayyid al-Mukammil (1590-1604) dengan tujuan untuk membantu baginda memerintah kerajaan Acheh dengan baik berteraskan ajaran agama Islam. Perbincangan tertumpu kepada penghuraian tentang penggunaan kata wacana adapun yang bertindak sebagai penanda wacana yang hadir di pangkal ayat dan kelas kata yang hadir selepasnya. Selain itu, makalah ini juga berhasrat untuk menjelaskan fungsi kata wacana adapun yang hadir di tengah ayat. Analisis makalah ini direalisasikan dengan menggunakan 74 data yang dijana daripada Malay Concordance Project (MCP). Kerangka yang mendasari kajian ini ialah Teori Fungsional-Sistemik sebagaimana yang dicadangkan oleh Halliday dan Hasan (1995 Kajian ini dilihat berpotensi dalam membuka satu lembaran baru kepada penyelidikan dalam struktur nahuan dengan menggunakan data manuskrip Melayu lamaen_US
dc.language.isomsen_US
dc.publisherPenerbit UniMAP (UniMAP Press)en_US
dc.subjectPenanda wacanaen_US
dc.subjectManuskrip Melayu lamaen_US
dc.subject‘Adapun’en_US
dc.subjectKelas kataen_US
dc.subjectAdverben_US
dc.title‘Adapun’ dalam Taj Al Salatinen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.urldiyana_saupi@uitm.edu.myen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record