Now showing items 1-2 of 2

  • Kedudukan Wakil Rakyat dalam Sistem Berpalimen di Malaysia 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2018)
   Peranan wakil rakyat sangat penting dalam negara dan perlu difahami secara mendalam bagi mengelak kekeliruan. Pada asasnya, ia memainkan pelbagai tanggungjawab demi memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat dalam kawasan yang ...
  • Kepimpinan Politik di Malaysia: Memahami Peranan Wakil Rakya 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini menjelaskan dengan lebih terperinci setiap tanggungjawab wakil rakyat, sama ada dari segi tanggungjawab parlimentari, tanggungjawab konstituensi dan tanggungjawab kepada parti politik. Buku ini juga memuatkan ...