Now showing items 1-1 of 1

    • Transformasi Usahawan Al Falah: Satu Refleksi 

      Shuhairimi, Abdullah; Muhammad Shukri, Bakar; Solahuddin, Abdul Hamid (Penerbit UniMAP, 2018)
      Buku ini memerihalkan konsep al-falah yang berlatarbelakangkan nilai-nilai murni dalam disiplin keusahawanan Islam. Penulisan ini cenderung mengupas nilai-nilai murni berdasarkan kepada tafsiran landasan ilmu dan panduan ...