Now showing items 1-1 of 1

    • Asas Teknologi Elektrik Untuk Pelajar Mekanikal 

      Amarul, Talip; Mohd Sazli, Saad; Irfan, Abdul Rahim; Mohd Fathullah, Ghazli@Ghazali; Mohd Khairul Fadzly, Abu Bakar; Nur Ismalina, Haris (Penerbit UniMAP, 2015)
      Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu asas Teknologi Elektrik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Antara ...