Now showing items 1-1 of 1

    • Pemodelan Maklumat Bangunan : Aplikasi dan Amalan 

      Zul-Atfi, Ismail (Penerbit UniMAP, 2017)
      Masalah utama penyelenggaraan bangunan konkrit pra-tuang (KP) adalah tiada integrasi di antara proses pengenalpastian, penilaian, perancangan dan pelaksanaan. Ini mendatangkan masalah di dalam pemindahan maklumat terutama ...