Now showing items 1-1 of 1

    • Redah 

      Asiah, Sarji (Penerbit UniMAP, 2017)
      Redah ialah sebuah kumpulan sajak yang mengandungi suatu lakaran samar, peta perasaan, gerakan fikiran dan lukisan sejarah diri Asiah Sarji dalam merenung kehidupan. Titik air ilham pertama sajak ini ditulis Asiah Sarji ...