Now showing items 1-2 of 2

  • Kepimpinan Politik di Malaysia: Memahami Peranan Wakil Rakya 

   Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini menjelaskan dengan lebih terperinci setiap tanggungjawab wakil rakyat, sama ada dari segi tanggungjawab parlimentari, tanggungjawab konstituensi dan tanggungjawab kepada parti politik. Buku ini juga memuatkan ...
  • Perkahwinan Tanpa Kebenaran: Wacana dari Sudut Hukum dan Perundangan Islam 

   Shuhairimi, Abdullah; Noor Salwani, Hussin (Penerbit UniMAP, 2015)
   Penulisan buku ini dimulakan dengan falsafah perkahwinan menurut syariat. Kupasan panjang lebar juga difokuskan kepada bab perwalian yang menjadi asas kepada perbahasan dan perbincangan terhadap isu perkahwinan tanpa ...