Now showing items 1-3 of 3

  • Diges Kemanusiaan: Kearifan Kehidupan Insan 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Diges Kemanusian: Kearifan Kehidupan Insan merupakan penulisan artikel yang dipecahkan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pendidikan, Isu Semasa dan Nilai dan Kemanusiaan. Isu-isu yang dikupas ini bersifat semasa dan ...
  • Integriti: Konsep dan Amalan 

   Jamiah, Manap; Arena, Che Kasim; Mohammad Rezal, Hamzah (Penerbit UniMAP, 2015)
   Integriti tunjang keunggulan ummah. Sehubungan dengan itu, pembudayaan integriti dalam keluarga, komuniti dan organisasi adalah satu keperluan dalam kerangka pengukuhan negara bangsa. Pembentukan dan pembangunan integriti ...
  • Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah 

   Zulkarnain, Lubis; Abdullah, Osman (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah ini memberi pemahaman mengenai penyelidikan meliputi pengertian penyelidikan, hubung kait penyelidikan dengan ilmu dan pengetahuan, kepelbagaian jenis ...