Now showing items 1-3 of 3

  • Asas Sistem Pneumatik dan Hidraulik 

   Mohd Khairul Fadzly, Abu Bakar; Mohd Nasir, Mat Saat; Shayfull Zamree, Abd Rahim; Irfan, Abd Rahim; Norshah Afizi, Shuaib (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini memberi pendedahan berkenaan pengenalan berkenaan Asas Pneumatik, Sistem Pneumatik, Elektro-Pneumatik, Asas Hidraulik dan Sistem Hidraulik yang dipraktikkan dalam Industri pada masa ini. Buku ini memfokuskan kepada ...
  • Asas Teknologi Elektrik Untuk Pelajar Mekanikal 

   Amarul, Talip; Mohd Sazli, Saad; Irfan, Abdul Rahim; Mohd Fathullah, Ghazli@Ghazali; Mohd Khairul Fadzly, Abu Bakar; Nur Ismalina, Haris (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu asas Teknologi Elektrik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Antara ...
  • Elektronik Asas untuk Pelajar Mekanikal 

   Amarul, Talip; Mohd Sazli, Saad; Mohd Fathullah, Ghazli; Nur Ismalina, Haris (Penerbit UniMAP, 2015)
   Buku ini mengandungi lapan (8) bab kesemuanya di mana ia telah disusun dan mencakupi bab-bab asas yang penting untuk membentuk satu ilmu Asas Elektronik yang lengkap untuk para pelajar Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan). ...