Now showing items 1-3 of 3

  • Asas Biopolimer 

   Maizatulhusna, Othman; Che Mohd. Ruzaidi, Ghazali; Noridah, Yangman; Khairul Anwar, Halim (Penerbit UniMAP, 2011)
   Penemuan dan kajian baru mengenai produk polimer berasaskan kepada bahan semulajadi pertanian telah menghasilkan produk yang tahan lasak, mesra pengguna, efisien dan mudah urai. Produk polimer yang berteraskan sumber-sumber ...
  • Pemprosesan Polimer Termoset 

   Luqman, Musa; Rozyanti, Rahman; Muthmirah, Ibrahim; Nur Firdaus, Mohamed Yusof (Penerbit UniMAP, 2014)
   Buku Pemprosesan Polimer Termoset membicarakan beberapa asas pemprosesan polimer termoset. Ia meliputi beberapa aspek seperti konsep dan prinsip-prinsip dalam proses pelapisan tangan, pelapisan semburan, belitan filamen, ...
  • Polimer Terbiodegrasi 

   Sam Sung, Ting; Nik Noriman, Zulkepli; Mohd Firdaus, Omar (Penerbit UniMAP, 2014)
   Polimer Terbiodegradasi ialah sebuah buku yang memerihalkan penghasilan polimer terbiodegradasi dan aplikasi-aplikasi daripada bahan polimer terbiodegradasi. Penghasilan buku ini adalah untuk member cadangan menegnai ...