Now showing items 1-2 of 2

  • Fitrah Insan dan Ketuhanan: Cabaran Kontemporari 

   Shuhairimi, Abdullah; Nurul Syazwani, Zulkifli (Penerbit UniMAP, 2014)
   Ciri-ciri pembangunan insan menurut Islam meliputi kemajuan keimanan, kemajuan keilmuan, kemajuan akhlak, penyuburan amal salih/kerja-kerja kebajikan, dan pada umumnya amr bi’l-ma’ruf (komitmen kepada kerja-kerja kebaikan), ...
  • Tranformasi Pembangunan Insan Holistik 

   Suhairimi, Abdullah (Editor); Ku Halim, Ku Arifin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2011)
   Buku ini mengupas beberapa isu berkaitan pembangunan insan holistik khususnya di Malaysia dalam bidang pendidikan, sosial, tamadun, undang-undang dan bidang keusahawanan. Hakikatnya, isu pembangunan insan yang diprojekkan ...