Now showing items 1-1 of 1

    • Kedudukan Wakil Rakyat dalam Sistem Berpalimen di Malaysia 

      Malike, Brahim (Penerbit UniMAP, 2018)
      Peranan wakil rakyat sangat penting dalam negara dan perlu difahami secara mendalam bagi mengelak kekeliruan. Pada asasnya, ia memainkan pelbagai tanggungjawab demi memenuhi kehendak dan tuntutan rakyat dalam kawasan yang ...