Now showing items 1-1 of 1

    • Diges Kemanusiaan: Kearifan Kehidupan Insan 

      Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
      Diges Kemanusian: Kearifan Kehidupan Insan merupakan penulisan artikel yang dipecahkan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pendidikan, Isu Semasa dan Nilai dan Kemanusiaan. Isu-isu yang dikupas ini bersifat semasa dan ...