Now showing items 1-2 of 2

  • Diges Kemanusiaan 

   Suhairimi, Adbullah; Salleh, Abdul Rashid; Fariza, Mansoo (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku Diges Kemanusiaan merupakan kajian yang bersifat kemasyarakatan. Umumnya, bidang kemanusiaan merupakan ilmu yang mengkaji unsur-unsur manusiawi menggunakan kaedah analisis, kritis dan spekulasi dan bukan kaedah empirik ...
  • Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor); Huzili, Hussin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2015)
   Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera merupakan Siri Diges Kemanusiaan yang menghimpunkan artikel-artikel mengenai isu-isu berkaitan bidang kemanusiaan. Fokus utama buku ini adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab ...