Now showing items 1-1 of 1

    • Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah 

      Zulkarnain, Lubis; Abdullah, Osman (Penerbit UniMAP, 2015)
      Buku Statistik Dalam Penyelidikan Sains Sosial: Aplikasi dan Falsafah ini memberi pemahaman mengenai penyelidikan meliputi pengertian penyelidikan, hubung kait penyelidikan dengan ilmu dan pengetahuan, kepelbagaian jenis ...