Now showing items 1-2 of 2

  • Diges Kemanusiaan 

   Suhairimi, Adbullah; Salleh, Abdul Rashid; Fariza, Mansoo (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku Diges Kemanusiaan merupakan kajian yang bersifat kemasyarakatan. Umumnya, bidang kemanusiaan merupakan ilmu yang mengkaji unsur-unsur manusiawi menggunakan kaedah analisis, kritis dan spekulasi dan bukan kaedah empirik ...
  • Keusahawan Islam : Perspektif dan Alternatif 

   Suhairimi, Adbullah; Ku Halim, Ku Ariffin (Penerbit UniMAP, 2012)
   Kebangkitan Islam di peringkat global telah mendorong usaha kesarjanaan yang selaras untuk menghasilkan cara hidup alternatif yang berpaksikan ajaran Islam. Lantaran itu, dalam dunia keusahawanan ia bukan lagi satu perkara ...