Now showing items 1-4 of 4

  • Alasan Penghakiman Mahkamah Syariah 

   Suhairimi, Abdullah; Sardi, Md Noor (Penerbit UniMAP, 2011)
   Penulisan buku ini mengutarakan alasan penghakiman Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tentang hukuman denda dan penjara yang dijatuhi kepada pesalah Syariah. Kupasan yang menyentuh berkaitan alasan penghakiman dan keputusan ...
  • Dinamisme Nilai-Nilai Murni Menurut Perspektif Islam 

   Suhairimi, Abdullah (Penerbit UniMAP, 2009)
   Dinamisme nilai-nilai murni menurut perspektif islam menunjukkan bahawa dalam era digital langit terbuka yang begitu kompetatif , manusia telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi dalam pelbagai bidang sesuai dengan kondisi, ...
  • Keusahawanan Inovasi dan Perniagaan 

   Suhairimi, Abdullah; Ku Halim. Ku Ariffin; Julinawati, Suanda; Ahmad Zulhusny, Rozali; Mohd Mizan, Mohammad Aslam; Azizi, Halipah; Abdul Jalil. Ramli; Azlini, Hassan (Penerbit UniMAP, 2012)
   Buku ini dapat memberi gambaran kepada pembaca tentang ilmu keusahawanan, kemahiran tentang usahawan berjaya, bagaimana membina rancangan perniagaan di samping ilmu asas tentang kepentingan inovasi dalam disiplin keusahawanan. ...
  • Nilai-Nilai Holistik Keusahawanan Islam 

   Suhairimi, Abdullah; Ku Halim, Ku Arifin (Penerbit UniMAP, 2011)
   Buku ini memerihalkan nilai-nilai murni dan disiplin dalam keusahawanan Islam. Penulisan buku ini cenderung mengupas nilai-nilai murni berdasarkan kepada tafsiran landasan ilmu dan panduan wahyu serta menerangkan konsep ...