Now showing items 1-5 of 5

  • Dadah Dalam Masyarakat: Isu dan Pemulihan 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Huzili, Hussin (Editor); Noor Salwani, Hussin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2016)
   Isu penyalahgunaan dadah di negara kita sedang berleluasa dan peningkatannya pada kadar yang membimbangkan khususnya ketagihan kepada bahan-bahan haram ini dalam kalangan belia yang boleh menjadikan krisis sosial besar ...
  • Diges Kemanusiaan: Kearifan Kehidupan Insan 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   Diges Kemanusian: Kearifan Kehidupan Insan merupakan penulisan artikel yang dipecahkan kepada 3 bahagian utama iaitu Bahagian Pendidikan, Isu Semasa dan Nilai dan Kemanusiaan. Isu-isu yang dikupas ini bersifat semasa dan ...
  • Dinamika Minda Baharu:Keusahawanan dan Kemanusiaan 

   Khairunnisa, Ahmad Shakir (Editor); Shuhairimi, Abdullah (Editor); Azahari, Ramli (Editor); Muhammad Shukri, Bakar (Editor) (Penerbit UniMAP, 2020)
   Dinamika Minda Baharu: Keusahawanan dan Kemanusiaan akan membawa pembaca untuk memahami isu-isu semasa yang sering dibincangkan dalam keusahawanan dan juga isu-isu sampingan berkaitan kemanusiaan. Persoalan keusahawanan ...
  • Issues of Human Development Towards a Prosperous Life 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Nurul Syazwani, Zulkifli (Editor) (Penerbit UniMAP, 2014)
   This book is planned based on the responsibility to enlighten readers about issues surrounding human development. These issues often resolved around the rapid changes in human development corresponding into todays’ reality ...
  • Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera 

   Shuhairimi, Abdullah (Editor); Juliana, Ahmad (Editor); Huzili, Hussin (Editor) (Penerbit UniMAP, 2015)
   Melestarikan Pembangunan Komuniti Sejahtera merupakan Siri Diges Kemanusiaan yang menghimpunkan artikel-artikel mengenai isu-isu berkaitan bidang kemanusiaan. Fokus utama buku ini adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab ...