Now showing items 1-1 of 1

    • Dinamika Minda Baharu:Keusahawanan dan Kemanusiaan 

      Khairunnisa, Ahmad Shakir (Editor); Shuhairimi, Abdullah (Editor); Azahari, Ramli (Editor); Muhammad Shukri, Bakar (Editor) (Penerbit UniMAP, 2020)
      Dinamika Minda Baharu: Keusahawanan dan Kemanusiaan akan membawa pembaca untuk memahami isu-isu semasa yang sering dibincangkan dalam keusahawanan dan juga isu-isu sampingan berkaitan kemanusiaan. Persoalan keusahawanan ...