Now showing items 1-1 of 1

    • Diges Kemanusiaan 

      Suhairimi, Adbullah; Salleh, Abdul Rashid; Fariza, Mansoo (Penerbit UniMAP, 2012)
      Buku Diges Kemanusiaan merupakan kajian yang bersifat kemasyarakatan. Umumnya, bidang kemanusiaan merupakan ilmu yang mengkaji unsur-unsur manusiawi menggunakan kaedah analisis, kritis dan spekulasi dan bukan kaedah empirik ...