Now showing items 1-1 of 1

    • `Umran : pemangkin kemakmuran di Alam Melayu 

      Mahayudin, Hj Yahaya (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
      `Umran merupakan suatu konsep bahau dan penting dalam kehidupan masyarakat Islam yang disifatkan sebagai “masyarakat terbaik” (ummatan wasatan) di dalam al- Quran. Kajian ini memfokuskan pada `umran dan aplikasinya di Alam ...