Now showing items 1-1 of 1

    • Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor 

      Mohd Fazrin, Hamdan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
      Pindaan perkara 5 dan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberi nafas baru khususnya kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kesannya ialah apa jua yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi tidak ...