Now showing items 1-1 of 1

    • Hunayn bin Ishaq: tokoh non muslim era kegemilangan Zaman Abbasiyah 

      Ammar Badruddin, Romli (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
      Kolaborasi antara Muslim dan non-Muslim dalam memajukan sains dan teknologi pada era ‘Abbasiyah telah dikenal pasti berlaku sejak peringkat awal lagi, iaitu peringkat pemindahan ilmu dari tamadun lain ke dalam tamadun ...