Now showing items 1-1 of 1

    • Model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni keusahawanan sosial Islam 

      Mohd Adib, Abd Muin; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
      Bidang keusahawanan sosial Islam adalah salah satu cabang di bawah konteks Muamalah di mana ianya dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpontensi besar dalam membangunkan ekonomi ummah sejagat. Islam memandang berat tentang ...